Willkommen bei uns auf der CREATIVA 2016 (16. - 20.03.2016.) Dortmund Priecāsimies atkal redzēties CREATIVA izstādē Dortmundē (Vācijā)

Datums: 16.03.2016 15:19
6 skatījumi
CREATIVA in Dortmund is a great and versatile place for all creative people. The exhibitors represent a truly wide scope of creative products and techniques. Among them - also ArGaumi Ltd. from Latvia (Lettland). Happy to be on board!
CREATIVA in Dortmund is a great and versatile place for all creative people. The exhibitors represent a truly wide scope of creative products and techniques. Among them - also ArGaumi Ltd. from Latvia (Lettland). Happy to be on board!
More info about the Fair here / Vairāk informācijas:
http://www.messe-creativa.de

SIA „ArGaumi” dalību izstādē „CREATIVA 2016” (Vācijā) atbalsta VA „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) Darbības programmas 2014.-2020.gadam "Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 3.2.1.2. "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros (līguma nr. SKV-L-2016/206).