Mācāmies pārdot vairāk un labāk

Datums: 01.05.2013 18:52
4 skatījumi
2013.gada pavasarī SIA „ArGaumi” darbinieki iesaistījās biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" īstenotajā projektā (Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013) un piedalījās apmācību programmā „Darbinieku kompetences veiksmīgā uzņēmuma vadības struktūrā”.
2013.gada pavasarī SIA „ArGaumi” darbinieki iesaistījās biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" īstenotajā projektā (Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013) un piedalījās apmācību programmā „Darbinieku kompetences veiksmīgā uzņēmuma vadības struktūrā”.

Apmācību kursa ietvaros tika apgūti daudzi praksē noderīgi jautājumi, kas galvenokārt uzlabos uzņēmuma darbinieku pārdošanas prasmes. Jautāšana un klausīšanās, pārliecināšana un argumentēšana, kā pārvērst produkta/pakalpojuma īpašības katram klientam svarīgajos ieguvumos un labumos, lēmuma un vienošanās panākšana, ievērojot klienta „pirkšanas signālus”, sava piedāvājuma analīze, argumentācijas izvēle u.c. – tie ir jautājumi, kurus SIA „ArGaumi” darbinieki šobrīd pārzina daudz labāk. Atsevišķa uzmanība tika veltīta pārdošanas psiholoģijai un DISC modelim (t.sk. teorijas pielietošanai praksē).
Apmācības tika īstenotas sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un ar ES finansiālu atbalstu.